top of page
Together at the Top
GS_Health-LOGO_White_Landscape.png

PALVELUT

Me autamme sinut ja henkilöstösi kohti parempaa työkykyä ja hyvinvointia

Toimimme henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen tukena koko työssäolon elinkaaren ajan. Käytännössä edistämme kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme terveyttä ja työkykyä asiantuntevan valmennuksen, ohjauksen ja koulutuksen keinoin. Parantuneen työkyvyn ansiosta työtekijöillä on paremmat edellytykset jaksaa työelämässä mahdollisimman pitkään.

Olivat organisaationne haasteena sitten työkyvyn heikentyminen, työssäjaksamisen ongelmat, kasvaneet sairauspoissaolot, aikainen eläköityminen, kehno työilmapiiri, korkea henkilöstön vaihtuvuus, innovatiivisuuden tai tuottavuuden haasteet, niin meistä saatte sitoutuneen ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin työterveyshuollon rinnalle.

01

Hyvinvoinnin johtaminen

Yritysten menestys rakentuu toimivan strategian ympärille. Strategiaprosessin (visio, missio, arvot) toimivuus taas rakentuu työyhteisön kykyyn toimia yhdessä, jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Työyhteisön kykyyn toimia yhdessä vaikuttaa jokaisen henkilökohtainen kompetenssi ja yksilön kapasiteetti.

 

Yritysten kilpailukyky on kiinni nopeudesta reagoida markkinoiden trendeihin tai luoda trendejä. Kykyyn hyväksyä muutos ja mukautua trendien vaikutukseen. Tämä muutos haastaa yksilön hyvinvoinnin ja vaatii huolehtimista omasta kapasiteetista läpi elämän.

Yritysten kilpailukyky rakentuu loppujen lopuksi siellä työskentelevien ihmisten kapasiteetin varaan. Osaaminen, yhteistyökyky, innovatiivisuus, motivaatio, muutoskyvykkyys, energia… kaikki rakentuu hyvinvoivan yksilön varaan. Energiset yksilöt luovat energisen yhteisön, joka oikeassa toimintaympäristössä tekee tuloksen. 

Investointi hyvinvointiin on investointi yrityksen menestymiseen. Nyt ja tulevaisuudessa yritysten menestys luodaan yksilöiden kapasiteetin kautta.

Valmennamme johtoryhmiä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita tunnistamaan hyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Toimenpiteet eivät ole kertaluontoisia. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun asioiden prosessoinnille ja käyttäytymisen muutokselle annetaan riittävästi aikaa.

 

Esimerkkiteemoja:

 • Yksilön hyvinvointi yrityksen menestystekijänä

 • Arvot ja tavoitteet

 • Kestävän muutoksen rakentaminen

 • Oman ajan johtaminen

 • Palautuminen, stressinhallinta ja psykologinen joustavuus

 • Ravitsemus

 • Fyysinen aktiivisuus

 • Vuorovaikutus

P01

02

Hyvinvointihankkeet

Kehitämme ryhmien yhteistyötä sekä yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta uni, palautuminen, ravitsemus ja fyysinen aktiivisuus ovat perusasioita. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miten ihminen käsittelee työhönsä liittyviä asioita, stressiä sekä ihmissuhteita ja elämänsä kokonaisuutta. Esimerkiksi työkyvyttömyys, uupumus ja masennus kehittyvät pidemmän ajan kuluessa, joten syyt on tärkeää tiedostaa ajoissa ja toimia ennakoiden.

Olemme aktiivisesti kehittäneet ja toteuttaneet kohdennettuja elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita ja valmennusohjelmia niille työntekijöille, jotka eivät löydä tietään työpaikan liikuntatunneille, Tyhy-päiviin tai muihin työnantajan järjestämiin, usein liikunnallisiin aktiviteetteihin. Näillä on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kokonaisvaltaisella hyvinvointivalmennuksella yritys säästää rahaa moninkertaisesti valmennuksen kustannuksiin nähden.

Valmennusprosessimme ryhmille ovat keskimäärin 6 - 12 kuukauden mittaisia. Jokaisen yrityksen haasteet ja tarpeet ovat yksikölliset ja tämän vuoksi hyvinvointihankkeet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.

Ryhmillä tai yksilöillä on valmennuskertoja kasvokkain tai Teamsissa, joissa käsitellään yksilön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kapasiteettiin liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen.

Lähitulevaisuudessa ihmisiä jää pois työelämästä eläköitymisen ja työkyvyttömyyden vuoksi. Yleisimmät haasteet liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sekä mielenterveyden ongelmiin. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädessään ihminen on ollut sairaana keskimäärin seitsemän vuotta. Työkyvyn ylläpidon kannalta riskien ennaltaehkäisy työpaikalla on oleellisessa asemassa.

Kohderyhmän tarpeet huomioiva (työ)hyvinvointivalmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista välittämistä. Tehokkaan työterveyden edistämisen kannalta on tärkeää satsata tavoitteellisiin (työ)hyvinvoinnin toimenpiteisiin pitkällä tähtäimellä. Reagoimalla hyvissä ajoin yritys voi vahvistaa huomattavasti henkilöstönsä työkykyä. On moninkertaisesti helpompaa ja edullisempaa ehkäistä terveysriskejä ja -ongelmia (työ)hyvinvointivalmennuksella kuin yrittää palauttaa jo mennyttä työkykyä. Työntekijän hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen vahvistaminen näkyy työkyvyn ja tuottavuuden kasvuna sekä sairauspoissaolojen laskuna ja pienentyneinä eläköitymiskustannuksina.

Onnistuneen hyvinvointihankkeen askeleet

1B.png

Kohderyhmän valinta
 

 • Hakuprosessi

 • Oikea kohderyhmä

2B.png
3B.png

Alkutestit / Kyselyt
 

 • Valmennuksen tavoitteet

 • Tietoa valmentajille

Valmennus / Muut tukitoimet
 

 • Luennot

 • Aktiivisuuden seuranta

 • Yhteistyö henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa

4B.png

Lopputestit / Kyselyt
 

 • Laadun seuranta

 • Pohjana vaikuttavuusraporteille

 • Yksilön motivointi

5B.png

Loppuraportti / Vaikuttavuus
 

 • Kustannusvaikuttavuus

 • Hankkeen tulokset ja hyödyt

 • Jatkotoimenpiteet

6B.png

Seuranta
 

 • Vaikutuksien säilyvyys

 • Tulevaisuuden suunnittelu

7B.png

Palautteiden kerääminen
 

 • Koko hankkeen ajan

 • Epäkohtiin reagoiminen jo hankkeen aikana

Heart_Blue.png
P02

03

Yksilövalmennukset | Personal Training

Henkilöstölle suunnatut valmennuksemme toteutuvat yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena. Valmennukset rakennetaan vastaamaan kohderyhmän tilannetta ja terveysriskejä. Valmennuksessa huomioidaan yksilölliset lähtökohdat sekä kokonaisvaltaisesti työn kuormittavuus ja muun elämän yhteensovittaminen.

 
Tuemme valmennettavan ajattelua henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet ja autamme niiden juurruttamisessa arkeen. Yksilövalmennuksissa keskitymme tavoitteen mukaisesti esimerkiksi oman kapasiteetin johtamiseen: hyvinvointiin, psyykkiseen valmennukseen ja/tai fyysisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Yksilöllinen valmennus sopii erinomaisesti elintapamuutoksen alkuun tai antamaan motivaatiota hyvinvoinnin edistämiseen ja säännöllisen liikunnan aloittamiseen ja ylläpitoon


Yksilövalmennusprosessi voidaan toteuttaa myös erillisenä, yksittäisenä toimeksiantona sisältäen sovitun määrän tapaamisia valmentajan kanssa sekä tarvittaessa yksilöidyt harjoitteet ja harjoitusohjelmat.

Wooden-B-Board.jpg
P03
P04
P05

05

Virkistyspäivät ja tapahtumat

Toteutamme ohjelmat tyhy- ja virkistyspäiviin, hyvinvointiprojektien starttitilaisuuksiin tai osaksi laajempaa vuosittaista työkyvyn edistämisen kokonaisuutta. Me ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme toiveidenne mukaisen tapahtuman alkusoitosta loppuvihellykseen, avaimet käteen -periaatteella. 
 

Tyhy- ja virkistystapahtumat voivat sisältää tietoiskuja ja asiantuntijaluentoja sekä hauskoja aktiviteetteja, joissa koetaan tekemisen riemua ja nautitaan yhdessäolosta. Kenties yritys haluaa palkita henkilöstöään kuntotestauksin ja palautumismittauksin? Tai miltä kuulostaisi rauhallinen mindfulness-tuokio metsän siimeksessä? Ehkä hieman extremeä? 
 

Tapahtuman luonne rakennetaan juuri sellaiseksi, mitä teidän työyhteisönne tarvitsee.

Virkistyspäivien yhteistyökumppaneitamme:

 • Olympiastadion >>

 • Backaksen Kartano >>

 • Hämeenkylän Kartano >>

 • Hotelli Nuuksio >>

Vaivattomasti virkistymään

1B.png

Tilaus
 

Otamme tilauksesi tai tiedustelusi vastaan

2B.png

Suunnittelu


Suunnittelemme toiveittesi mukaisen ohjelmakokonaisuuden, huomioiden ryhmän erityispiirteet ja toteutusympäristön mahdollisuudet 

3B.png

lmoittautumiset
 

Hallinnoimme kaikki ilmoittautumiset kätevästi verkossa

4B.png

Tapahtuma
 

Huolehdimme, että kaikki viihtyvät tapahtumassa ja kaikki sujuu suunnitelman mukaan

5B.png

Palautteet
 

Keräämme palautteen verkossa ja raportoimme

04

Henkilöstöliikunta | 
Taukoliikunta | 
Online-liikunta

Henkilöstöliikunta

Työpaikkaliikunta, yritysliikunta, henkilöstöliikunta - rakkaalla lapsella on monta nimeä! Yhtä kaikki - me toteutamme monipuoliset ohjatut liikuntatunnit, liikuntakurssit sekä taukojumpat joustavasti yrityksen omissa tiloissa tai online.

 

Tavoitteenamme on tarjota henkilöstölle liikunnan iloa, joka motivoi harrastamaan liikuntaa myös omatoimisesti vapaa-ajalla. Työpaikkaliikuntaa tarjoamalla työnantaja satsaa henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi oman kilpailukyvyn kehittämiseen. Liikunnalliset työntekijät ovat lähes viisi päivää vähemmän sairaana vuodessa ja ovat parempia työteholtaan.

Ulkoistamalla palvelun meille saat:

 • Säännölliset ammattilaisten ohjaamat liikuntatunnit

 • Asiakaspalvelun

 • Viestintämateriaalit

 • Online-tuntivarauskalenterin

 • Kävijä- & tyytyväisyysraportointi

 • Kehitys- & vaikuttavuusraportit

Taukoliikunta

Rakennamme yritykselle sopivan laajuisen ja aikataulutetun taukojumppakokonaisuuden, joka voi toteutua joustavasti erilaisissa tiloissa tai online. 

Taukojumppa sisältää yksinkertaisia, kehoa elvyttäviä liikkeitä sekä ohjeita itsenäiseen työn tauottamiseen.

Ohjattu taukojumppa tauottaa erinomaisesti työpäivää, laittaa veren kiertämään ja ajatuksen taas juoksemaan. Lisäksi se kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työn tauottamiseen.

Taukojumppasovelluksiin verrattuna liikunnanohjaajan ohjaama taukoliikuntahetki lisää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Yhtäjaksoinen istuminen on tutkitusti haitallista keholle ja mielelle. Aktiivisuus kohentaa huomattavasti yksilön terveyttä. 
 

Suunnittelemme ja varustamme tarvittaessa myös taukoliikuntatilat henkilöstönne käyttöön.

Online-Paussi

Laajaan etätyöskentelyyn siirtymisen myötä päivittäinen liikkumisaktiivisuus on vähentynyt monilla dramaattisesti.  Henkilöstön aktiivisuutta on helppo tukea virtuaalisen taukojumpan, Online-Paussin avulla.

 

Online-Paussi -taukojumppa on kestoltaan 10-20 minuuttia ja tarjoaa terveellisen liikkumisen lisäksi vinkkejä omatoimiseen työn tauottamiseen ja kehon huoltamiseen. Kutsut vain ohjaajamme osallistujaksi Teamsissa tai muulla vastaavalla alustalla teille sopivana ajankohtana.

 

Online-Paussi on mahdollista toteuttaa yksittäisenä tuokiona tai säännöllisenä viikoittain toistuvana online-ohjauksena. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja teemme sinulle tarjouksen Online-Paussista.

TreeniTV

Työikäisille räätälöidyt, monipuoliset harjoitusvideot mahdollistavat treenaamisen koska vain, missä vain. TreeniTV-palvelu mahdollistaa henkilöstö-liikunnan myös etätyöntekijöille.

 

Helppokäyttöinen palvelu toimii nettiselaimessa niin tietokoneella kuin mobiililaitteilla.

Harjoitusvideot:

 

 1. KUNTO-treenit

 2. TEHO-treenit

 3. HARMONIA-harjoitukset

 4. PAUSSI-taukojumpat

P06
P07

06

Kuntotestit | Firstbeat

Erilaisilla kuntotesteillä ja Firstbeat-hyvinvointianalyysillä voidaan luotettavasti mitata ja kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilaa - fyysistä kuntoa, palautumista, stressin määrää sekä aktiivisuutta. 
 

Kuntotestauksen suunnittelu alkaa aina kartoituksella, jossa huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet. Käytämme ainoastaan toimivaksi todettuja ja vahvaan tutkimusdataan perustuvia mittareita ja testejä, jotta asiakkaamme saavat selville totuudenmukaisia tuloksia.

Varmistamme aina testien toistettavuuden ja vertailukelpoisuuden sekä kustannustehokkaan toteutusmallin. Laajasta valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ratkaisu.

 

Olemme myös osa Firstbeat Life -palveluntarjoajien verkostoa. Firstbeat Life -palvelun avulla autamme asiakkaidemme henkilöstöä tekemään parempia valintoja oman hyvinvoinnin kannalta ja pystymme ennakoimaan myös mahdollisia riskitekijöitä.

 

Kuntotestit ja Firstbeat mittaukset antavat arvokasta tietoa yksilöiden fyysisestä työkyvystä ja terveydestä, toimivat luotettavina mittareina sekä luovat turvallisen pohjan työkyky- ja hyvinvointivalmennusten toteuttamiselle. Testauksien tulokset motivoivat parhaimmillaan myös huolehtimaan omasta terveydestä.

07

Luennot ja workshopit

Tiedon lisääminen ja taitojen vahvistaminen on arvokasta. Hyvinvointiluennot motivoivat työntekijöitä omasta terveydestä huolehtimiseen ja antavat työkaluja käytäntöön. Workshopit ja koulutukset antavat edelleen valmiuksia omien taitojen kehittämiseen ja tiedon syventämiseen.


Mitä enemmän (työ)hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat ovat yrityksessä esillä, sitä paremmin jokainen omaksuu oman hyvinvoinnin myös itselleen elämää ohjaavaksi arvoksi. Käytännönläheiset luennot ja workshopit ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.

Luentojen ja workshoppien sisällöt räätälöimme aina kohdeyleisön mukaan. 
Asiantuntijoidemme innostava ote, vahva ammattitaito (työ)hyvinvoinnista, käytännönläheisyys ja laaja kumppaniverkosto takaavat mielenkiintoiset sisällöt. Nämä opettavat uutta ja vahvistavat yksilöiden omia taitoja huolehtia hyvinvoinnistaan. Lisäksi ne syventävät yrityksen johdon ja henkilöstöhallinnon osaamista ja ymmärrystä.

 
Asiantuntijapalveluihin voi liittää myös erilaisia (työ)hyvinvoinnin tempauksia tai muuta ohjelmaa. Luentoja yhdistetään usein esim. hyvinvointivalmennuksiin tai virkistyspäiviin.

P08

08

Liikuntavälineet | Liikuntatilasuunnittelu | Huoltopalvelut

Toimimme myös liikuntavälineiden jälleenmyyjänä.

 

Tuotemerkkejämme ovat muun muassa:

 • Gymstick

 • Dinox

 • Tunturi

 • Normann

 • BHFitness

 • Schwinn & Nautilus

 • Bowflex

 • Pure

 • Chipa

 • Bosu

 • Phantom

 • Excalibur

 • WaterRower

 • Cool-X

Laadukkaasta ja kattavasta valikoimasta löydämme varmasti kaikille sopivat tuotteet niin työpaikan liikuntatiloihin kuin henkilöstön käyttöön esim. taukoliikunnan apuvälineiksi.

Toteutamme myös yrityksien liikuntatilojen suunnittelua, oli sitten kyseessä vanhan tilan päivitys tai täysin uusien tilojen perustaminen. Pitkä kokemuksemme yritysliikuntapalveluista auttaa löytämään sopivat ratkaisut eri kokoisiin liikuntatiloihin tai taukotilaan.

 

Myös työpaikan kuntosali ja liikuntatilat kaipaavat huoltoa. Meiltä järjestyvät myös säännölliset huoltopalvelut, korjaukset ja varaosat. Näin asiakkaamme saavat kaikki palvelut saman toimijan kautta. Näin vältytään turhilta kulueriltä ja toiminta on tehokasta.

Intense Training
Heart_White.png

GS HEALTH

Asiakaspalaute

HENKILÖSTÖLIIKUNTA

GS Health on toiminut tärkeänä kumppaninamme henkilöstön aktiivisuuden edistämisessä jo useamman vuoden ajan. Vahva ammattitaito näkyy niin henkilöstöliikunnan suunnittelussa kuin konkreettisessa ohjauksessakin. Yhteistyö toimii mutkattomasti ja myös käyttäjien toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Sujuva tuntien varausjärjestelmä on plussaa!

Heljä Lätti
SPR Veripalvelu

HYVINVOINTIHANKKEET

Haluamme olla terveyttä edistävä työpaikka. GS Health on ollut mainio yhteistyökumppani, jolla on ollut työkaluja ja osaamista niin työpaikkaliikuntaan kuin erilaisiin työhyvinvointia parantaviin projekteihin ja valmennuksiin.

 

Kati Johansson
Tekniikan Akateemiset

HYVINVOINTIHANKKEET

Olemme tehneet yhteistyötä GS Healthin kanssa jo noin vuosikymmenen ajan. Olemme toteuttaneet useita yhteisiä elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita, joista on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kohteina on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti operoivia isoja ja pienempiä yrityksiä. Yhteistyö GS Healthin kanssa on ollut kitkatonta ja heidän ammattitaitoonsa on aina voinut luottaa.

Ari Mänttäri
UKK Terveyspalvelut Oy

bottom of page