top of page
  • Writer's pictureGS Health

Liikuntasuositukset uudistuvat pian - Nämä muutokset odotettavissa?

Updated: Feb 24, 2022

Päivitetty: 23.1. 2019Physical Activity Guidelines Advisory Committee (USA) lähetti helmikuussa 2018 hyväksyttäväksi tieteellisen raportin fyysisen aktiivisuuden ja terveyden yhteyksistä. Raportin pohjalta tullaan uusimaan viimeksi vuonna 2008 päivitetyt, maailmanlaajuiset terveysliikuntasuositukset, jotka on koottu Suomessa UKK-instituutin julkaiseman liikuntapiirakan muotoon.


Tuoreen raportin perusteella liikuntasuosituksiin on odotettavissa muutoksia ja päivitetty liikuntapiirakka (tai muu esitysmuoto) julkaistaneen viimeistään vuoden 2019 alkupuolella.


Millaisia muutoksia liikuntasuosituksiin on siis odotettavissa?Lisää joustavuutta ja arjen valintojen merkitystä


Vuonna 2008 julkaistuissa terveysliikuntasuosituksissa keskitytään kohtalaisen tai voimakkaasti kuormittavan liikunnan aiheuttamiin terveysvaikutuksiin. Näissä suosituksissa suositellaan aikuisväestölle:


  • vähintään 150 minuuttia kohtalaisesti (moderate) tai 75 minuuttia voimakkaasti (vigorous) kuormittavaa kestävyysliikuntaa viikossa

  • vielä enemmän terveyshyötyjä saavutetaan, jos kestävyysliikunnan määrä tuplataan: 300 minuuttia reipasta tai 150 minuuttia kuormittavaa kestävyysliikuntaa viikossa

  • liikunnan tulisi muodostua vähintään 10 min kestävistä jaksoista

  • lisäksi tulisi tehdä lihasvoimaharjoittelua vähintään kahtena päivänä viikossa


Vuoden 2018 komitea yhtyy 10 vuoden takaisiin suosituksiin 150-300 minuutin kohtalaisesti kuormittavasta liikunnasta viikossa, mutta vähimmäiskestoa yhdelle liikunta-annokselle ei uudessa komitearaportissa enää mainita! Toisin sanoen terveysliikuntasuosituksiin pääsemiseksi ei ole enää merkitystä kuinka pienistä osista päivän aikana tämän liikuntamäärän hankit.


Uudet suositukset tulevatkin tuomaan ennenkaikkea joustavuutta liikkumiseen, sillä terveyshyötyjä on huomattu saavutettavan jo hyvinkin pienellä aktiivisuuden lisäämisellä. Tämä on lohdullinen tieto niille, joiden on vaikea saada itsenään liikuntaharrastusten pariin. Moni on kiireisen arjen keskellä saattanut kokea liikuntaminuttien kokoamisen jopa stressaavana.


Arjessa jo hieman lisääntyneellä aktiivisuudella on terveydelle selkeitä positiivisia vaikutuksia! Uusien suosituksien myötä pienten arjen valintojen merkitys terveydelle korostuu - terveyshyötyjä saavutetaan jo sillä, että esimerkiksi valitset portaat hissin sijaan tai nouset ylös ja jaloittelet säännöllisesti päivän aikana.Aktiivisuudella vaalit terveyttä ja luot sitä myös jälkipolville


Fyysisesti aktiiviset ihmiset nukkuvat paremmin, voivat paremmin ja suoriutuvat päivän askareista helpommin. Näiden lisäksi fyysinen aktiivisuus vähentää kokonaiskuolleisuutta, sydänkuolemia, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, verenpainetautia, tyypin 2 diabetesta, riskiä sairastua useisiin syöpiin, muistisairauksien riskiä, masennusta, liikapainoa, kaatumistapaturmia, raskauden aikaista liikapainoa, raskausajan diabetesta ja synnytyksen jälkeistä masennusta. Osa edellämainituista hyödyistä saavutetaan hyvin nopeasti liikunnan jälkeen, esim. verenpaineen laskun ja insuliiniherkkyyden paranemisen myötä.


Ensimmäistä kertaa komitean raportti osoittaa, että säännöllinen fyysinen aktiivisuus parantaa myös pienten lasten (3-5 v.) terveyttä, muun muassa ennaltaehkäisemällä liikalihavuutta ja vahvistamalla luustoa. Jos fyysisesti aktiviinen elämäntapa omaksutaan jo lapsena, säilyy se helpommin myös aikuisiällä. Tässä vanhempien esimerkillä on merkittävä rooli!


Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa ihmisistä ei saavuta terveysliikuntasuosituksen mukaisia liikuntamääriä. Tämän vuoksi pienikin aktiivisuuden lisäys arjessa ja työpäivän aikana on positiivista. Lisäaktiivisuus suositustasoon nähden lisää terveysvaikutuksia entisestään. Tärkeintä onkin, että aktiivisuuden saa sovitettua omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla, ilman liiallista suorittamista ja stressaamista. Opi nauttimaan erilaisista tavoista liikkua ja olla aktiivisempi, tuijottamatta liikaa kuntoiluharrastuksiin tai tiettyihin liikuntalajeihin. Näin liikunnan positiiviset vaikutukset kantavat läpi elämän!


Physical Activity Guidelines Advisory Committeen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://health.gov/paguidelines/second-edition/report/
Jussi Kirjavainen

TtM, ft

Gymstick Wellbeing Oy

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page