top of page
  • Writer's pictureGS Health

Oma hyvinvointivalmentaja työpaikalla

Updated: Feb 24, 2022

Päivitetty: 25.1. 2019Terve ja aktiivinen ihminen voi paremmin, on virkeämpi ja tyytyväisempi sekä jaksaa niin töissä kuin vapaa-ajalla. Kukapa ei tätä itselleen tai työntekijöilleen toivoisi? Työntekijöillä, joilla on terveelliset elintavat tai liikkuvat 3-4 kertaa viikossa, on vähemmän sairauspoissaoloja ja heidän kustannuksensa työnantajalle ovat 2000-3000 € pienemmät. Alle kerran viikossa liikuntaa harrastavien suorien terveydenhuollon kustannuksien on arvioitu olevan yli kaksinkertaiset aktiivisiin työntekijöihin verrattuna. Näin ollen on ymmärrettävää, että työnantaja haluaa edesauttaa aktiivisia elintapoja.


Liikkuvilla työntekijöillä on vähemmän sairauspoissaoloja ja heidän kustannuksensa työnantajalle ovat 2 000-3 000 € pienemmät.

Tavalliset henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen keinot, kuten liikuntasetelit, eivät houkuttele kaikkia aktivoitumaan eivätkä ne välttämättä lisää liikkumista. Miten siis saataisiin suurempi osa henkilöstöä huolehtimaan terveydestään?Oma valmentaja työpaikalla motivoi ja auttaa työntekijää liikkumaan oikein


Kun työnantaja tarjoaa hyvinvointia tukevia palveluja, kuten liikuntatunteja tai oman kuntosalin työpaikalla, on todennäköisyys henkilöstön liikunnalliseen aktivoitumiseen suurempi. Kynnys on näillä keinoilla madallettu, mutta siltikään osa ei hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Syitä tähän on useita, tavallisimpina niistä ajanpuute tai haluttomuus liikkua työympäristössä. Jotakuta saattaa nolottaa, ettei osaa käyttää kuntosalin laitteita ja joillekin esimerkiksi ylipaino tai selkävaivat aiheuttavat paineita osallistua "himoliikkujien" kanssa samoille liikuntatunneille. Tarvitaan siis muitakin ratkaisuja auttamaan työntekijöitä omaksumaan aktiivisempi elämäntapa!


Tarvitaan siis muitakin ratkaisuja kuin liikuntaseteleitä tai sporttipasseja auttamaan työntekijöitä omaksumaan aktiivisempi elämäntapa!

Yksi ratkaisu on tarjota henkilöstölle personal trainerin palveluja - Oma valmentaja, joka auttaa löytämään mielekkäät liikkumisen ja terveellisemmän elämän tavat ja saa innostumaan oman hyvinvoinnin edistämisestä pidemmällä tähtäimellä.


Emme voi olettaa, että jokainen meistä tietäisi kuinka kannattaa liikkua tai syödä. Itse asiassa usein nämä tiedot ovat hyvin hämärän peitossa! Silloin liikkuminen jää tai käydään hyvin satunnaisesti ulkona lenkkeilemässä, eikä myöskään ymmärretä arkiaktiivisuuden valtavaa merkitystä terveydelle. Meillä on lisäksi taipumus nautiskeluun ja mielihyvän tavoittelemiseen, ja näin ollen terveellisien ruokien valmistamiseen tai niistä nauttimiseen meistä ei aina ole. Sitten kun vielä uni ei ole laadukasta tai riittävää, on epäterveellinen noidankehä valmis.Valmennus on kustannustehokasta


Oikeanlainen aloittaminen ja motivaation pysyvä löytäminen onkin monelle haastavaa. Kun oman valmentajan avulla oppii yksilölliset etenemisen tavat, alkaa elintapamuutos sujua tuloksekkaasti ja työkykykin paranee.


Valmentaja voi ottaa vastaan sekä yksilöitä että pienryhmiä riippuen siitä, millainen tarve organisaatiossa on. Jos työntekijä tapaa valmentajan vaikkapa neljä kertaa vuodessa, ovat palvelun kustannukset vähemmän kuin mitä työnantajalle yhdestä sairauspoissaolopäivästä aiheutuu kuluja! Säästöpotentiaali on siis suuri ja parhaimmillaan yksilöllisesti kohdennetulla valmennuksella voidaan ehkäistä työkyvyttömyyseläköityminen.


Yksilöllinen valmennus on asiantuntevasti toteutettuna huomattavan kustannustehokasta toimintaa. Esimerkiksi neljän valmennustapaamisen kustannukset ovat pienemmät kuin yhden sairauspoissaolopäivän hintalappu!

Yksilöllinen valmennus on asiantuntevasti toteutettuna huomattavasti kustannustehokkaampaa toimintaa kuin liikuntaseteleiden jakelu tai pelkän työpaikkaliikunnan tarjoaminen henkilöstölle, jolla on jo kohonnut riski työkyvyn menetykseen.Ota meihin yhteyttä, jos henkilökohtainen valmennus henkilöstölle kuulostaa kutkuttavan kiinnostavalta ratkaisulta!

6 views0 comments

Commentaires


bottom of page