top of page
  • Writer's pictureGS Health

Taukojumppaa kasvokkain vai omalta screeniltä?

Updated: Feb 24, 2022Nykypäivänä vannotaan joustavuuden ja digin nimeen. Lähes kaiken voi tehdä etänä sovellusta tai verkkoalustaa hyödyntäen. Sinun tarvitsee vain antaa tarvittavat taustatiedot sekä määrittää mahdolliset tavoitteet tai toiveet. Muutama klikkaus ja simsalabim! Ostokset löytävät kotiisi ilman shoppailua, voit osallistua luentoon kotisohvaltasi tai saada digilääkäriltä ohjeet vaivasi hoitoon. Liikunnanohjauksessakin tarjonta on laajentunut ja monipuolistunut, minkä ansiosta jokainen voi valita itselleen sen kaikista sopivimman vaihtoehdon. Joku treenaa kotona, toinen lenkkipolulla ja kolmas rientää työpäivän jälkeen liikuntatunnille. Myös taukoliikuntaan ja työn tauottamiseen on tullut vaihtoehtoisia tapoja perinteisen taukojumpan ohjauksen rinnalle. Mutta korvaako liikunta- tai taukojumppasovellus fyysisesti paikan päällä toteutettavan ohjauksen?Muistutus keskellä työpäivää


Taukojumppasovellukset ja online-harjoitteet ovat käteviä ja joustavia, sillä niitä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan. Liikkeitä voi suorittaa ilman henkilökohtaista ja paikan päällä tapahtuvaa ohjausta. Mitä yksityiskohtaisempia ohjaus ja neuvot ovat sekä mitä monipuolisemmaksi liikepankki tai liikuntahaasteet kasvavat, sitä enemmän hyötyä siitä on yksilölle. Lisäksi sellaiset sovellukset ja alustat, jotka ovat interaktiivisia tai niissä on panostettu sosiaalisiin tai yhteisöllisyyttä tukeviin aspekteihin, ovat yleensä ottaen hyödyllisempiä. Pelkän sovelluksen hyödyntäminen työn tauotuksessa ja muussa ohjauksessa on myös edullisempaa kuin live-ohjaajan vetämä liikunta.


Sovelluksissa on hurjia eroja. Yksinkertaisimmat sovellukset hälyttävät, kun sinun täytyisi pitää tauko, jaloitella, jumpata tai venytellä. Tämä auttaa nimenomaan työn tauotuksessa ja liian pitkien istumajaksojen välttämisessä. Monipuolisemmat, pelilliset sovelukset puolestaan tarjoavat erilaisia videoharjoitteita, jotka kannustavat yhteisölliseen tekemiseen. Riippuu kuitenkin paljon työyhteisöstä sekä työntekijästä itsestään, miten paljon sovelluksia hyödynnetään ja miten niihin suhtaudutaan. Pelillinen sovellus vaatii leikkimielisyyttä ja heittäytymistä, jota osalta meistä löytyy enemmän, osalta vähemmän. Monipuolisimpia vaihtoehtoja ovat online-pohjaiset ohjaukset, jolloin voit katsoa videon omassa tahdissasi ja vaikkapa halutessasi keskeyttää harjoituksen ja jatkaa siitä, mihin jäit. Parhaassa tapauksessa ne ovat reaaliaikaisia ja vastavuoroisia, mutta toistaiseksi tämän tyyppisiä sovelluksia ei juurikaan ole, varsikaan taukoliikunnassa.Yksilölliset neuvot ja vastavuoroisuus


Vaikka yhteiskunnan ja teknologian kehityksestä on lukemattomia hyötyjä, niin se tuo mukanaan myös haasteita. Osa on sitä mieltä, että aito ja ”vanha kunnon” kommunikaatio vähenee hälyttävän nopeasti ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvittavat taidot heikkenevät. Haasteena on löytää uudelleen yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri, jossa toisen arvostus ja kuunteleminen ovat avainasemassa. Olisi tärkeää pystyä olemaan läsnä vallitsevassa hetkessä sekä nauttia siitä.


Kun taukojumpan ohjaaja tupsahtaa työpaikalle hymyssä suin ja tavoitteenaan auttaa jokaista työntekijää, niin kynnys mukaan lähtemiseen pitäisi olla pieni. Ei tarvitse kuin nousta ylös tuolista, kuunnella ja ottaa ohjauksesta kaikki irti. Halutessaan voi jopa puhua. Tai nauraa. Muiden kanssa yhdessä!


Vuorovaikutustilanteissa voi myös oppia paljon uutta. Sovellusten suurin heikkous onkin kenties henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen annon puute. Oppiminen ja ymmärretyksi tuleminen kärsivät. Usein harjoitteiden suorittamisessa tarvitaan oikeaoppista liikerataa, huolellista tekniikkaa ja tietynlaista tempoa. Jokaisella on myös omat tavoitteensa ja rajoitteensa. Ohjaaja voi avustaa harjoitteiden suorittamisessa ja näyttää kehityskohtia sekä kertoa erilaisia variaatioita liikkeisiin. Monet osallistujat haluavat myös vinkkejä omaan arkeen. Tällaisiin tarpeisiin ei sovelluksella tai nettialustapohjaisella palvelulla pystytä vastaamaan, sillä lisäohjeiden antaminen tai kysymysten esittäminen ei yleensä ole mahdollista.


Ei pidä unohtaa, että olemme sosiaalisia olentoja, jotka tarvitsevat toisiaan. Meillä on myös luontainen tarve olla kontaktissa muiden ihmisten kanssa sekä kuulua erilaisiin ryhmiin. Yhteenkuuluminen luo merkitystä, ja yhdessä tekeminen ja sosiaaliset suhteet kasvattavat verkostoja ja muuta sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus ovat meille valtavia voimavaroja. Voit löytää liikunnanohjauksessa uuden ystävän ja luoda kontakteja, jotka eivät työn parissa syntyisi. Saat toiminnallesi tukea ja ymmärrystä. Löydät mahdollisesti itsestäsi myös leikkimielisen kilpailijan, jolloin haastat positiivisesti itseäsi enemmän ja yllät parempiin tuloksiin.Sovellus vai ihminen?


Onnistuneen liikunnanohjauksen näkökulmasta vastaus ensimmäisen kappaleen kysymykseen siis kuuluu: Ei, sovellus ei täysin korvaa ihmistä. Laadukkaasti toteutetun ja monipuolisen taukojumpan oleellisia rakennuspalikoita ovat ihmiskontakti ja kommunikaatio. Työnantaja voi parhaassa tapauksessa edistää niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia, jotka vaikuttavat kaikki toisiinsa. Näin ollen yhteisöllisen aspektin poisvieminen ei ole järkevää.


Me olemme kuitenkin kaikki yksilöitä. Jotkut eivät halua jakaa asioitaan tai osallistua porukalla, ja silloin sovellus on erittäin paikallaan. Kasvotusten tapahtuvaan ohjaukseen verrattuna sovellus voi olla sopiva vaihtoehto ihmiselle, joka ei viihdy ryhmätilanteissa tai ei halua kohdata liikuntatuokion omassa mielessä synnyttämää negatiivista painetta ja vertailua muihin. On myös perusteltua käyttää sovelluksia sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka eivät koe tarvitsevansa henkilökohtaisia neuvoja eivätkä halua maksaa niistä. Kaikista parhaiten sovellukset kuitenkin sopivat täydentämään muuta liikunnallista toimintaa.


Kaikki aktiivisuus on joka tapauksessa kotiin päin. Pääasia on, että nouset joskus työtuolilta, pistät nivelet liikkumaan sekä saat veren virtaamaan ja mielen kirkkaammaksi. Nappaa työkaveria hihasta ja jumpatkaa vaikka keskenänne. Heilukaa, pomppikaa ja hullutelkaa yhdessä! Mukava yhdessäolo, nauru ja liikunta pidentävät ikää kenties triplasti enemmän yhdessä! 😊

3 views0 comments

Comments


bottom of page