top of page
Tying Shoelaces
GS_Health-LOGO_White_Landscape.png

GS HEALTH

Yksilön toiminnan muutosta ohjaa joko motivaatio tai kipu. Missiomme on auttaa ihmistä löytämään motivaatio muutokseen ennen kipua

GS Health toimii hyvinvoinnin, työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen ennakoivan edistämisen tukena niin työssä kuin arjessa. Toteutamme asiantuntevat valmennukset ja työhyvinvoinnin palvelut, niin työpaikalla kuin online-toteutuksina.

Meistä saatte sitoutuneen, ammattitaitoisen ja joustavan yhteistyökumppanin henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseen!

HandGrips.jpg

MITÄ ON TYÖHYVINVOINTI

Heart_Blue.png

Meidän mielestämme hyvinvoivat yksilöt luovat menestyvän yrityksen! Yksilön hyvinvointi puolestaan on eri osa-alueista muodostuva kokonaisuus. Hyvinvoinnin osa-alueet ohjaavat kaikkia palvelujamme ja kuvastavat näkemystämme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen vaikutuksista työhön ja vapaa-aikaan.
 
Hyvinvoinnin edistäminen työssä ja työkykyjohtaminen ovat paljon muuta kuin työergonomian parantamista ja työterveystarkastuksia tai yksittäisiä virkistyspäiviä. Hyvinvoinnin edistäminen ja työkykyjohtaminen ovat ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa kokonaisvaltaisen työkyvyn, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan eteen. Hyvinvoinnin kehittäminen ja henkilöstön työkyvyn ylläpito onnistuvat parhaiten, kun niihin sitoutuvat ja panostavat niin yrityksen johto, henkilöstöhallinto kuin työntekijätkin, yhdessä työhyvinvoinnin asiantuntijakumppanin ja työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa.
 
Niin toimistotyössä kuin fyysisissä työtehtävissä elimistö ja keho kuormittuvat, altistaen työntekijöitä väsymykselle ja terveysriskeille. Työkyky ja työssäjaksaminen heikkenevät, sekä riski työuran katkeamiseen kasvaa, jos työntekijät eivät syystä tai toisesta pidä huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Vastuullinen työnantaja huolehtii omalta osaltaan ennaltaehkäisevästi työntekijöidensä työkyvystä ja hyvinvoinnista. Toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin ja sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät.

GS HEALTH

Hyvinvoinnin osa-alueet

Hyvinvointi on monimuotoinen kokonaisuus. Elämän muuttuvat tilanteet vaikuttavat kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Terveyttä tukevien muutosten tekeminen eri osa-alueilla vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisää elämään hyvää energiaa pala palalta. Tavoitteena on saada hyvinvoinnin osa-alueet tasapainoon!

6-Karuselli.png

© GS Health

Exercise
LIIKUNTA & AKTIIVISUUS

Nutrition
RAVINTO

Ease of Mind
MIELI & STRESSINHALLINTA

Recovery
UNI & PALAUTUMINEN


General Health
TERVEYS

You
ITSENSÄ JOHTAMINEN & MOTIVAATIO

1_Liikunta-Aktiivisuus.jpg

LIIKUNTA & AKTIIVISUUS

Aktiivinen elämätapa ja liikunnan harrastaminen vaikuttavat positiivisesti paitsi fyysiseen kuntoon ja kehonkoostumukseen, myös vireystilaan, motivaatioon, aivojen toimintakykyyn ja luovuuteen. Liikkumalla voit ehkäistä terveysongelmia sekä tukea monien sairauksien hoitoa ja painonhallintaa.

3_Ravinto.jpg

RAVINTO

Terveelliset ruokailutottumukset tukevat sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja kognitiivisia toimintoja. Ravitsemuksella voi etenkin vaikuttaa positiivisesti veren rasva- ja sokeriarvoihin ja verenpaineeseen sekä ehkäistä sairauksien riskitekijöitä. Ravitsemus on myös tehokas keino pudottaa painoa.

5_Mieli-Stressinhallinta.jpg

MIELI & STRESSINHALLINTA

Myönteiset tunteet edistävät keskittymistä, ihmissuhteita ja terveyttä. Positiivisuus antaa sekä itselle että toisille voimaa ja positiivisesti ajatteleva näkee ympärillään helpommin hyviä asioita. Stressin määrään voi vaikuttaa omilla toimintatavoilla tietoisuutta lisäämällä ja sosiaalisilla suhteilla - niin työssä kuin vapaa-ajalla.

2_Uni-Palautuminen.jpg

UNI & PALAUTUMINEN

Uni ja riittävä palautuminen edistävät terveyttä sekä ovat tärkeässä asemassa kognitiivisten toimintojen, elimistön säätelyjärjestelmien ja suorituskyvyn kannalta. Levon ja fyysisen kuormituksen välille on tärkeää saada tasapaino, usein hetkisen arjen keskellä. Jaksamista edistävät itselle mielekkäiden asioiden tekeminen, rauhoittuminen ja säännöllisyys niin työssä kuin vapaa-ajalla. 

4_Terveys.jpg

TERVEYS

Omaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät on tärkeä osata tunnistaa. Terveydentilan säännöllinen seuranta ja kartoitus auttaa tunnistamaan mahdolliset riskitekijät riittävän ajoissa. Elintapojen edistäminen on ennaltaehkäisyä parhaimmillaan.

6_Itsensa-Johtaminen.jpg

ITSENSÄ JOHTAMINEN & MOTIVAATIO

Tunnistamalla omat voimavarat ja arvot on helpompaa ottaa vastuu tekemisistä ja johtaa omaa elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Mielekkyys, kiinnostus ja rutiinit auttavat arjen järjestämisessä. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen tai edes pyrkiä siihen, vaan tärkeintä on löytää tasapaino elämän osa-alueiden välille.

GS HEALTH

Miksi kannattaa panostaa työhyvinvointiin työuran alusta alkaen

Tarkoituksenmukaiset ja suunnitellut satsaukset työhyvinvoinnin edistämiseen vähentävät poissaoloja ja työkyvyttömyysongelmia sekä edistävät pidempiä työuria. Hyvinvointisatsaukset tuovat yritykselle kilpailuetua myös kohentuneen työnantajamielikuvan ja henkilöstötyytyväisyyden kautta. Työkyvyn johtamiseen panostaneet yritykset saavat jokaiselle eurolle kuusinkertaisen tuoton, kun vastaava summavertailuryhmässä on nolla.

ASIAKKAITAMME mm.
Kela_G.jpg

Kansaneläkelaitos

Finnair_G.jpg

Finnair

GE_G.jpg

GE HealthCare

Tilastokeskus_G.jpg

Tilastokeskus

Elisa_G.jpg

Elisa

Veripalvelu_G.jpg

Veripalvelu

West_G.jpg

WEST Invest Group

Stadion_G.jpg

Olympiastadion

bottom of page