top of page
Together at the Top
GS_Health-LOGO_White_Landscape.png

06

Kuntotestit | Firstbeat

Erilaisilla kuntotesteillä ja Firstbeat-hyvinvointianalyysillä voidaan luotettavasti mitata ja kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilaa - fyysistä kuntoa, palautumista, stressin määrää sekä aktiivisuutta. 
 

Kuntotestauksen suunnittelu alkaa aina kartoituksella, jossa huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet. Käytämme ainoastaan toimivaksi todettuja ja vahvaan tutkimusdataan perustuvia mittareita ja testejä, jotta asiakkaamme saavat selville totuudenmukaisia tuloksia.

Varmistamme aina testien toistettavuuden ja vertailukelpoisuuden sekä kustannustehokkaan toteutusmallin. Laajasta valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ratkaisu.

 

Olemme myös osa Firstbeat Life -palveluntarjoajien verkostoa. Firstbeat Life -palvelun avulla autamme asiakkaidemme henkilöstöä tekemään parempia valintoja oman hyvinvoinnin kannalta ja pystymme ennakoimaan myös mahdollisia riskitekijöitä. Kun työkykyyn liittyviä haasteita tunnistetaan ajoissa ja niihin puututaan oikeilla tavoilla, näkyvät vaikutukset niin henkilöstön hyvinvoinnissa kuin tuottavuudessa.

 

Kuntotestit ja Firstbeat mittaukset antavat arvokasta tietoa yksilöiden fyysisestä työkyvystä ja terveydestä, toimivat luotettavina mittareina sekä luovat turvallisen pohjan työkyky- ja hyvinvointivalmennusten toteuttamiselle. Testauksien tulokset motivoivat parhaimmillaan myös huolehtimaan omasta terveydestä.

Intense Training
Heart_White.png

GS HEALTH

Asiakaspalaute

HENKILÖSTÖLIIKUNTA

GS Health on toiminut tärkeänä kumppaninamme henkilöstön aktiivisuuden edistämisessä jo useamman vuoden ajan. Vahva ammattitaito näkyy niin henkilöstöliikunnan suunnittelussa kuin konkreettisessa ohjauksessakin. Yhteistyö toimii mutkattomasti ja myös käyttäjien toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Sujuva tuntien varausjärjestelmä on plussaa!

Heljä Lätti
SPR Veripalvelu

HYVINVOINTIHANKKEET

Haluamme olla terveyttä edistävä työpaikka. GS Health on ollut mainio yhteistyökumppani, jolla on ollut työkaluja ja osaamista niin työpaikkaliikuntaan kuin erilaisiin työhyvinvointia parantaviin projekteihin ja valmennuksiin.

 

Kati Johansson
Tekniikan Akateemiset

HYVINVOINTIHANKKEET

Olemme tehneet yhteistyötä GS Healthin kanssa jo noin vuosikymmenen ajan. Olemme toteuttaneet useita yhteisiä elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita, joista on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kohteina on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti operoivia isoja ja pienempiä yrityksiä. Yhteistyö GS Healthin kanssa on ollut kitkatonta ja heidän ammattitaitoonsa on aina voinut luottaa.

Ari Mänttäri
UKK Terveyspalvelut Oy

bottom of page