top of page

PÄIVITETTY 23.8.2022

Tilaus- ja sopimusehdot

1. YLEISET EHDOT

Palvelujen myyjänä toimii
GS Health Oy

Y-tunnus: 2139409-6


GS Health Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Kussakin tilauksessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita sopimusehtoja.​

2. ASIAKAS

Asiakas tarkoittaa henkilöä, joka tilaa palvelun (esim. liikunnan kausikortti/-maksu, liikuntakortti, liikuntakurssi). Asiakkuus astuu voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä tilausehdot ja lähettänyt tilauksen.

3. PALVELUT & HINNAT

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hintoihin lisätään maksutavan mukaiset maksutapalisät. Tuotteet myydään sillä hinnalla ja maksutapalisillä, jotka ovat olleet tilauksen tekohetkellä voimassa. Myyjä pidättää oikeuden rajoittaa tai olla myymättä palveluita selkeästä hinnoitteluvirheestä johtuen. Myyjä pidättää oikeuden supistaa palvelun toteutuksen laajuutta tai kestoa, jos tilausten määrä jää alle tilauslomakkeessa ilmoitetun minimimäärän.

Liikuntakurssimaksu
 

 • Kurssikohtainen hinta ja palvelun laajuus on määritelty tilauslomakkeessa

 • Kurssimaksu on henkilökohtainen

 

Liikunnan kausimaksu / kausikortti

 • Hinta ja käyttöaika on määritelty tilauslomakkeessa

 • Kausikortti/-maksu on henkilökohtainen

 • Ei ole sidottu yksittäiseen lajiin/viikkotuntiin, vaan koko määritelty liikuntatarjonta on käytettävissä

 • Kadonneen kortin uusimisesta peritään 5 € maksu

 • Asiakas on velvollinen esittämään voimassa olevan kausikortin ohjaajalle tunnin alussa

 

Liikunnan 10-kortti

 • Hinta ja käyttöaika on määritelty tilauslomakkeessa.

 • 10-kortti ei ole henkilökohtainen

 • Oikeuttaa osallistumaan 10:lle liikuntatunnille (yksittäisen liikuntatunnin kesto voi vaihdella)

 • Kadonneen kortin uusimisesta peritään 5 € maksu

 • Asiakas on velvollinen esittämään voimassaolevan 10-kortin ohjaajalle tunnin alussa

4. MAKSUTAVAT

Tilaushetkellä käytössä olevat maksutavat näkyvät asiakkaalle tilauslomakkeella. Hyväksyttyjä maksutapoja ovat mm. ePassi, Smartum, MobilePay ja laskutus. Emme vastaanota käteismaksuja. Asiakkaalta kysytään maksutavan edellyttämänä erilaisia yhteystietoja, kuten esimerkiksi puhelinnumero. Mahdollinen maksutapalisä määräytyy valitun maksutavan mukaan. Lopullinen hinta on nähtävissä ennen tilauksen vahvistamista. Maksu tulee suorittaa 14 päivän kuluessa maksuohjeen vastaanottamisesta. Mahdollisesta maksumuistutuksesta peritään 5 € muistutusmaksu.

5. PALVELUJEN TOIMITUSTAVAT

Palvelut toteutetaan asiakasorganisaation osoittamissa liikunta- tai muissa tiloissa. Palvelun toteutuksen ajankohta on ilmoitettu tilauslomakkeessa. Pidätämme oikeuden muuttaa toteutuksen ajankohtaa pakottavissa tilanteissa, kuten esimerkiksi osoitetun tilan käytön estyessä tai ohjaajan ollessa estynyt toteuttamaan liikunnanohjauspalvelu ko. ajankohtana. Palvelu toteutetaan ilmoitetussa laajuudessa, mikäli tilauslomakkeelle määritelty minimiosallistuja-/ilmoittautujamäärä on saavutettu 7 vuorokautta ennen toteutuksen alkuajankohtaa. Palvelukohtaisesti voidaan ilmoittaa poikkeavasta toteutumisen vahvistusajankohdasta. Jos minimiosallistujamäärää ei ole saavutettu, pidättää myyjä oikeuden perua palvelun tai supistaa sen laajuutta. Jos palvelun peruutus tapahtuu myyjän toimesta, palautetaan asiakkaan maksama hinta.

 

Force majeure -tilanteissa (esim. osoitetun tilan yli 4 viikkoa jatkuva yllättävä käyttöeste, ryhmätoiminnan estyminen epidemian tai muun vastaavan syyn vuoksi), joissa palvelua ei voida toteuttaa suunnitellusti, pidätämme oikeuden korvata palvelu digitaalisella/online-toteutuksella. Tällöin asiakkaille ei aiheudu lisäkustannuksia palvelun toimitustavan muutoksesta, mutta palvelun sisältöön, aikatauluun ja laajuuteen voidaan tehdä kohtuullisia muutoksia tasaamaan palvelun toimituksessa tapahtuvia kustannusmuutoksia. Mahdollisen digitaalisen/online-toteutuksen osalta myyjä ei vastaa häiriötilanteista/palvelun vastaanoton ongelmista, jotka aiheutuvat myyjästä riippumattomista syistä (esim. asiakkaan käyttämän internetyhteyden/tietokoneen/mobiililaitteen nopeus, ominaisuudet tai häiriötilanteet).

6. HYVITYS & TILAUKSEN PERUMINEN

Tilaus on sitova. Maksuhyvitykset ovat mahdollisia vain yli kuukauden kestoisissa sairauslomissa lääkärintodistusta vastaan tai muusta erittäin painavasta syystä, jossa asiakas on pysyvästi estynyt käyttämään palvelua (esim. paikkakunnalta muutto). Hyvityksestä neuvotellaan tapauskohtaisesti. Mahdollinen tilauksen peruutus tai hyvityspyyntö on tehtävä viiveettä tai palvelun kestoon nähden kohtuullisessa ajassa. Peruutus tai hyvitys ei ole mahdollinen jälkikäteen palvelun päätyttyä.

 

Asiakas voi halutessaan siirtää palvelun käyttöoikeuden pysyvästi valitsemalleen toiselle henkilölle oman organisaationsa sisällä. Asiakkaan velvollisuus on tiedottaa GS Health Oy:tä tällaisesta siirrosta kirjallisesti sähköpostitse. Siirto katsotaan toteutuneeksi, kun GS Health Oy vahvistaa sen kirjallisesti asiakkaalle.

7. MUUTA

GS Health Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava voimassa oleviin toimitusehtoihin. GS Health Oy käsittelee kaikki asiakastiedot luottamuksellisesti eikä luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

Personal Training

PALVELUN TILAUS JA HINNOITTELU

 • Palvelun hinnat on esitetty sähköisessä tilauslomakkeessa ja mainitut hinnat koskevat kertaostosta

 • Sopimus syntyy, kun asiakas lähettää tilauslomakkeen ja hyväksyy tilaus- ja sopimusehdot

 • Valmennustilaus on sitova ja tilattu valmennus tulee maksaa kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä sähköisen tilauksen lähettämisestä

 • Jos asiakas on estynyt käyttämään loppuun ostamansa valmennustapaamiset, voi hän itse sopia jäljellä olevan palvelun siirtämisestä toiselle henkilölle. Mahdollisesta siirrosta tulee ilmoittaa kirjallisesti GS Health Oy:lle

 • Ostetun palvelun käyttöaika on 12 kk tilaushetkestä, lukuunottamatta 10 tapaamiskerran valmennuspakettia, jonka käyttöaika on 18 kk. Käyttöaikaa voidaan pidentää yli kuukauden kestoisissa sairauslomatapauksissa lääkärintodistusta vastaan

 • Palvelun voi maksaa sähköisesti ePassi-, MobilePay- tai Smartum-sovelluksella. Maksuaika on 14 päivää tilauksen jättämisestä. Asiakas voi valita maksutavaksi myös laskun, jolloin hintaan lisätään 2 € laskutuslisä

 • Mahdollisesta maksumuistutuksesta peritään 5 € muistutusmaksu

GS HEALTH OY:N VASTUUT & VELVOLLISUUDET

 • GS Health Oy:n valmentaja koostaa personal training -palvelun sisällön asiakkaalle hänen omien tavoitteidensa mukaan. Valmennussisällön perustana on asiakkaan täyttämä esitietolomake, jolla kartoitetaan hänen aikaisemmat elämäntapansa, liikuntatottumukset sekä terveyshistoria

 • Valmentaja toteuttaa valmennuksen asiakkaan työpaikan liikuntatiloissa tai muussa sovitussa paikassa

 • Kaikki GS Health Oy:n valmennussuhteeseen liittyvät asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia

ASIAKKAAN VASTUUT & VELVOLLISUUDET

 • Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Tämän vuoksi asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan laatimia ohjeita

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli asiakas peruu sovitun tapaamisajan alle 24 h ennen sovittua aikaa tai jättää saapumatta paikalle, katsotaan harjoituskerta käytetyksi. Mikäli asiakas sairastuu yllättäen, ei harjoituskertaa katsota käytetyksi, jos asiakas toimittaa lääkärintodistuksen valmentajalle nähtäväksi. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa valmentajalle peruutuksesta puhelimitse/tekstiviestillä

 • Asiakas vastaa valmentajan mahdollisista pääsymaksuista, jos valmennus tapahtuu esimerkiksi maksullisessa kuntokeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa

 • Asiakas on velvollinen maksamaan itse omaan harjoitteluun liittyvät kulut, kuten esim. kuntosalimaksut ja kenttävuokrat, jos valmennus tapahtuu maksullisessa liikuntapaikassa

 • Huolimatta siitä, että valmennusta laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkasti asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla GS Health Oy:n vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin

 • Asiakas huolehtii siitä, että hänellä on voimassa oleva vapaa-ajan- tai muu vastaava vakuutus

 • Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajalle harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista

bottom of page