top of page

PÄIVITETTY 21.2.2022

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

GS Health Oy
Y-tunnus: 2139409-6
Keinukalliontie 2
04220 KERAVA

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Jussi Kirjavainen

REKISTERIN NIMI

GS Health Oy:n asiakas- ja uutiskirjerekisterit sekä digitaalisten palvelujen käyttäjärekisterit.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään GS Health Oy:n tuottamien palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, asiakkuuden hoitamiseen, markkinoimiseen (mukaan lukien mainosten kohdistaminen), kävijäseurantaan, palvelujen kehittämiseen ja näihin palveluihin liittyvään viestintään, asiakaspalveluun sekä maksuliikenteen hoitamiseen.

REKISTERIEN SISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin (HubSpot - tietosuojaseloste) tallennetaan:

 • Nimi

 • Organisaatio

 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköposti ja sosiaalisen median profiilien tiedot

 • Asiakassuhteen tiedot

 • Tiedot yhteydenotoista

 • Asiakkaan itse palveluja käyttäessään antamat tiedot

Uutiskirjerekisteriin (Mailchimp - tietosuojaseloste) tallennetaan:

 • Sähköpostiosoite

 • Nimi

 • Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot (esim. organisaatio, rooli organisaatiossa)

DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄREKISTERIT

Osassa tuottamiamme palveluja käytetään erilaisia digitaalisia järjestelmiä osana palvelujen toteuttamista. Alle on listattu nämä järjestelmät ja linkit ko. palvelujen tietosuojaselosteisiin. Ko. palvelut/tahot toimivat käyttäjätietojen käsittelijöinä GS Health Oy:n lukuun. Kuhunkin palveluun tallennetaan käyttäjän itsensä antamat tiedot sekä käytön kannalta välttämättömät tunnistetiedot.

KÄVIJÄSEURANTA

Sivustollamme käytetään eri ohjelmistoja kävijäseurantaan, mainonnan kohdistamiseen ja sivuston käytettävyyden parantamista varten. Nämä voivat tallentaa käyttäjän tietokoneelle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta.

 

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa. Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Kävijäseurantaan ja käytettävyyden edistämiseen käytämme seuraavia järjestelmiä:

 • Google LLC. / Google Analytics

 • Wix.com Ltd

MAINONTA JA MARKKINOINTI

Sivustollamme käytetään mainonnan ja markkinoinnin kohdistamiseen tarkoitettuja seurantakoodeja ja evästeitä. Ne auttavat kohdentamaan sinulle kiinnostuksiasi vastaavaa mainontaa. Mikäli haluat estää näiden järjestelmien toiminnan, voit käyttää esim. Ghostery-selainlaajennusta. Käyttämämme järjestelmät ovat:

 • Facebook Inc.

 • Google LLC. / Google Ads

 • LinkedIn Corporation

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Osa edellä mainituista palveluista tallentaa tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) sallimalla tavalla. 

SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterejä säilytetään suojatuilla palvelimilla ja tietokoneilla, joihin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, teknisillä ylläpitäjillä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa tehtävissään.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja muuttaa, päivittää ja poistaa niitä sekä kieltää niiden käsittely ja käyttö suoramarkkinointiin ja niiden luovuttaminen kolmansien osapuolien kautta tehtävään markkinointiin, saamiensa markkinointiviestien peruutuslinkkien kautta tai ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella:

info@gshealth.fi

bottom of page