top of page
Together at the Top
GS_Health-LOGO_White_Landscape.png

02

Hyvinvointihankkeet

Kehitämme ryhmien yhteistyötä sekä yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ennakoivaan, energisoivaan ja tulokselliseen suuntaan yrityksissä. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta uni, palautuminen, ravitsemus ja fyysinen aktiivisuus ovat perusasioita. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miten ihminen käsittelee työhönsä liittyviä asioita, stressiä sekä ihmissuhteita ja elämänsä kokonaisuutta. Esimerkiksi työkyvyttömyys, uupumus ja masennus kehittyvät pidemmän ajan kuluessa, joten syyt on tärkeää tiedostaa ajoissa ja toimia ennakoiden.

Olemme aktiivisesti kehittäneet ja toteuttaneet kohdennettuja elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita ja valmennusohjelmia niille työntekijöille, jotka eivät löydä tietään työpaikan liikuntatunneille, Tyhy-päiviin tai muihin työnantajan järjestämiin, usein liikunnallisiin aktiviteetteihin. Näillä on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kokonaisvaltaisella hyvinvointivalmennuksella yritys säästää rahaa moninkertaisesti valmennuksen kustannuksiin nähden.

Valmennusprosessimme ryhmille ovat keskimäärin 6 - 12 kuukauden mittaisia. Jokaisen yrityksen haasteet ja tarpeet ovat yksikölliset ja tämän vuoksi hyvinvointihankkeet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.

Ryhmillä tai yksilöillä on valmennuskertoja kasvokkain tai Teamsissa, joissa käsitellään yksilön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kapasiteettiin liittyviä teemoja asiakkaan toiveita ja tarpeita painottaen.

Lähitulevaisuudessa ihmisiä jää pois työelämästä eläköitymisen ja työkyvyttömyyden vuoksi. Yleisimmät haasteet liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sekä mielenterveyden ongelmiin. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädessään ihminen on ollut sairaana keskimäärin seitsemän vuotta. Työkyvyn ylläpidon kannalta riskien ennaltaehkäisy työpaikalla on oleellisessa asemassa.

Kohderyhmän tarpeet huomioiva työhyvinvointivalmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista välittämistä. Tehokkaan työterveyden edistämisen kannalta on tärkeää satsata tavoitteellisiin työhyvinvoinnin toimenpiteisiin pitkällä tähtäimellä. Reagoimalla hyvissä ajoin yritys voi vahvistaa huomattavasti henkilöstönsä työkykyä. On moninkertaisesti helpompaa ja edullisempaa ehkäistä terveysriskejä ja -ongelmia työhyvinvointivalmennuksella kuin yrittää palauttaa jo mennyttä työkykyä. Työntekijän hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen vahvistaminen näkyy työkyvyn ja tuottavuuden kasvuna sekä sairauspoissaolojen laskuna ja pienentyneinä eläköitymiskustannuksina.

Onnistuneen hyvinvointihankkeen askeleet

1B.png

Kohderyhmän valinta
 

 • Hakuprosessi

 • Oikea kohderyhmä

2B.png
3B.png

Alkutestit / Kyselyt
 

 • Valmennuksen tavoitteet

 • Tietoa valmentajille

Valmennus / Muut tukitoimet
 

 • Luennot

 • Aktiivisuuden seuranta

 • Yhteistyö henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa

4B.png

Lopputestit / Kyselyt
 

 • Laadun seuranta

 • Pohjana vaikuttavuusraporteille

 • Yksilön motivointi

5B.png

Loppuraportti / Vaikuttavuus
 

 • Kustannusvaikuttavuus

 • Hankkeen tulokset ja hyödyt

 • Jatkotoimenpiteet

6B.png

Seuranta
 

 • Vaikutuksien säilyvyys

 • Tulevaisuuden suunnittelu

7B.png

Palautteiden kerääminen
 

 • Koko hankkeen ajan

 • Epäkohtiin reagoiminen jo hankkeen aikana

Heart_Blue.png
Intense Training
Heart_White.png

GS HEALTH

Asiakaspalaute

HYVINVOINTIHANKKEET

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeä osa työssä jaksamista ja viihtymistä. Teimme GS Healthin kanssa hyvinvointiprojektin, joka tarjosi vinkkejä elämänhallintaan, kuormitukseen ja palautumiseen, ravintoon sekä uneen. GS Health tarjosi myös apua ja tukea yksilökohtaiseen treenaamiseen. Luennot olivat rakennettu mielenkiintoisiksi ja saimme henkilökohtaista valmennusta jokaisen tausta huomioiden sekä kuunnellen valmennettavien omia toiveita. Yhteistyö oli sujuvaa ja asiantuntevaa.

Anna Tammisto
Länsimetro

HYVINVOINTIHANKKEET

Haluamme olla terveyttä edistävä työpaikka. GS Health on ollut mainio yhteistyökumppani, jolla on ollut työkaluja ja osaamista niin työpaikkaliikuntaan kuin erilaisiin työhyvinvointia parantaviin projekteihin ja valmennuksiin.

 

Kati Johansson
Tekniikan Akateemiset

HYVINVOINTIHANKKEET

Olemme tehneet yhteistyötä GS Healthin kanssa jo noin vuosikymmenen ajan. Olemme toteuttaneet useita yhteisiä elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita, joista on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kohteina on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti operoivia isoja ja pienempiä yrityksiä. Yhteistyö GS Healthin kanssa on ollut kitkatonta ja heidän ammattitaitoonsa on aina voinut luottaa.

Ari Mänttäri
UKK Terveyspalvelut Oy

bottom of page