top of page
Together at the Top
GS_Health-LOGO_White_Landscape.png

01

Hyvinvoinnin johtaminen

Yritysten menestys rakentuu toimivan strategian ympärille. Strategiaprosessin (visio, missio, arvot) toimivuus taas rakentuu työyhteisön kykyyn toimia yhdessä, jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Työyhteisön kykyyn toimia yhdessä vaikuttaa jokaisen henkilökohtainen kompetenssi ja yksilön kapasiteetti.

 

Yritysten kilpailukyky on kiinni nopeudesta reagoida markkinoiden trendeihin tai luoda trendejä. Kykyyn hyväksyä muutos ja mukautua trendien vaikutukseen. Tämä muutos haastaa yksilön hyvinvoinnin ja vaatii huolehtimista omasta kapasiteetista läpi elämän.

Yritysten kilpailukyky rakentuu loppujen lopuksi siellä työskentelevien ihmisten kapasiteetin varaan. Osaaminen, yhteistyökyky, innovatiivisuus, motivaatio, muutoskyvykkyys, energia… kaikki rakentuu hyvinvoivan yksilön varaan. Energiset yksilöt luovat energisen yhteisön, joka oikeassa toimintaympäristössä tekee tuloksen. 

Investointi hyvinvointiin on investointi yrityksen menestymiseen. Nyt ja tulevaisuudessa yritysten menestys luodaan yksilöiden kapasiteetin kautta.

Valmennamme johtoryhmiä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita tunnistamaan hyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeisimmät asiat, tuemme niiden käytäntöön viennissä ja olennaiseen keskittymisessä. Toimenpiteet eivät ole kertaluontoisia. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun asioiden prosessoinnille ja käyttäytymisen muutokselle annetaan riittävästi aikaa.

 

Esimerkkiteemoja:

  • Yksilön hyvinvointi yrityksen menestystekijänä

  • Arvot ja tavoitteet

  • Kestävän muutoksen rakentaminen

  • Oman ajan johtaminen

  • Palautuminen, stressinhallinta ja psykologinen joustavuus

  • Ravitsemus

  • Fyysinen aktiivisuus

  • Vuorovaikutus

Intense Training
Heart_White.png

GS HEALTH

Asiakaspalaute

HENKILÖSTÖLIIKUNTA

GS Health on toiminut tärkeänä kumppaninamme henkilöstön aktiivisuuden edistämisessä jo useamman vuoden ajan. Vahva ammattitaito näkyy niin henkilöstöliikunnan suunnittelussa kuin konkreettisessa ohjauksessakin. Yhteistyö toimii mutkattomasti ja myös käyttäjien toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Sujuva tuntien varausjärjestelmä on plussaa!

Heljä Lätti
SPR Veripalvelu

HYVINVOINTIHANKKEET

Haluamme olla terveyttä edistävä työpaikka. GS Health on ollut mainio yhteistyökumppani, jolla on ollut työkaluja ja osaamista niin työpaikkaliikuntaan kuin erilaisiin työhyvinvointia parantaviin projekteihin ja valmennuksiin.

 

Kati Johansson
Tekniikan Akateemiset

HYVINVOINTIHANKKEET

Olemme tehneet yhteistyötä GS Healthin kanssa jo noin vuosikymmenen ajan. Olemme toteuttaneet useita yhteisiä elämäntapamuutoksiin perustuvia työhyvinvointihankkeita, joista on saatu kustannus- ja terveysvaikuttavuudeltaan merkittäviä tuloksia. Kohteina on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti operoivia isoja ja pienempiä yrityksiä. Yhteistyö GS Healthin kanssa on ollut kitkatonta ja heidän ammattitaitoonsa on aina voinut luottaa.

Ari Mänttäri
UKK Terveyspalvelut Oy

bottom of page