top of page
 • Writer's pictureGS Health

Kunto- ja hyvinvointitestivertailu - Plussat ja miinukset

Updated: Feb 24, 2022Minkä kuntotestin tai hyvinvointianalyysin valitsen henkilöstölle?


Joissakin ammateissa kuntotestit ja terveyskartoitukset ovat turvallisuussyistä välttämättömiä. Näin on esimerkiksi lentäjien sekä palo- ja pelastushenkilöstön kohdalla. Yhä kasvavissa määrin myös muun tyyppisissä ammateissa henkilöstön terveyttä ja jaksamista seurataan säännöllisesti, jotta voidaan ajoissa tunnistaa mahdollisia työkykyriskejä.


Erilaisia kuntotestejä ja hyvinvointianalyysejä on kuitenkin markkinoilla pilvin pimein. Henkilöstön kartoituksia valittaessa onkin helppo hukkua eri vaihtoehtojen suohon. Me päätimme tehdä valinnasta helpomman ja listata yleisimpien testien plussat ja miinukset sekä sopivimmat käyttötarkoitukset! Vertailimme seuraavia testejä:

 • UKK terveyskuntotestit

 • Firstbeat hyvinvointianalyysi

 • Energiatesti

 • InBody kehonkoostumusmittaus

 • Polkupyöräergometri ja lihaskunto/liikkuvuusUKK terveyskuntotestit


UKK-instituutin luomat Terveyskuntotestit antavat kattavan kuvan kunnon eri osatekijöistä, kuten kehon koostumuksesta, motorisesta kunnosta, tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta sekä aerobisesta kunnosta. Terveyskuntotestien tavoitteena on arvioida ja ennakoida testattavan terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä sekä määrittää liikunnan tarvetta tai seurata harjoittelun vaikutuksia. Testauksella voidaan todeta esimerkiksi millaiseen kuormitukseen testattavan kuntotaso riittää sekä kyky suoriutua työn- ja arjen asettamista vaatimuksista.


PLUSSAT

 • Testit soveltuvat erinomaisesti juuri työikäisille (18-69 v.).

 • Testit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti yrityksen omissa tiloissa ja säästää näin aikaa ja kustannuksia.

 • Testit on helppo toteuttaa suurellekin osallistujaryhmälle.

 • Viitearvot perustuvat suomalaiseen työikäiseen väestöön.

 • Tulokset antavat kattavan kuvan testattavan fyysisestä toimintakyvystä.

 • Testien toistettavuus on hyvä.


MIINUKSET

 • Testit eivät mittaa henkistä kuormittuneisuutta tai palautumiskykyä. Nämä osa-alueet täytyy kattaa muulla tavalla, esimerkiksi Firstbeat-mittauksella.

 • Erittäin hyväkuntoisten kohdalla kävelytestitulos ei anna tarkinta kuvaa kestävyyskunnosta.


Firstbeat hyvinvointianalyysi


Firstbeat Hyvinvointianalyysi on tutkimukseen perustuva luotettava menetelmä, joka mittaa fyysisen ja henkisen kuormittumisen ja palautumisen välistä tasapainoa sydämen sykevälivaihtelun perusteella sekä auttaa tunnistamaan stressaavat ja rentouttavat tekijät omassa työssä ja vapaa-ajalla. Hyvinvointianalyysi kertoo myös, oletko riittävän aktiivinen, onko kuntoilusi riittävän tehokasta ja missä kunnossa olet ikäisiisi verrattuna. Hyvinvointianalyysin uusin ominaisuus mahdollistaa myös kestävyyskunnon testaamisen puolen tunnin reippaalla kävelylenkillä.


Firstbeat-mittauksen tuloksista on mahdollista koota ryhmäraportti, joka antaa tietoa koko henkilöstön kuormittuneisuudesta ja mahdollistaa näin ollen oikeanlaisten hyvinvointitoimenpiteiden tekemisen. Työntekijät oppivat tunnistamaan stressaavia tilanteita ja lisäämään arkeen hyvinvointia edistäviä asioita, parantaen unta, jaksamista, tuottavuutta, keskittymiskykyä ja suorituskykyä.


PLUSSAT

 • Tulokset auttavat tunnistamaan rentouttavia ja kuormittavia tekijöitä arjessa.

 • Stressitason, unen laadun ja palautumisen tulokset perustuvat mittaukseen, eivät vain omaan arvioon.

 • Kolme vuorokautta kestävä mittaus antaa kattavan kuvan, kun siihen ajoitetaan sekä työ- että vapaapäiviä.

 • Yksilöraportti on selkeä ja kattava.

 • Ryhmätasoinen raportti tarjoaa arvokasta tietoa koko henkilöstöstä HR:n tai työterveyden käyttöön.


MIINUKSET

 • Fyysisen kunnon mittaus on suuntaa antava.

 • Tulosraportin tulkinta voi vaatia ammattilaisen apua. Mittaukseen kuuluukin yleensä henkilökohtainen tulosten läpikäynti.

 • Testianturit voivat aiheuttaa hyvin herkkäihoiselle isoärsytystä kolmen vuorokauden mittauksen aikana.

 • Arjen kuormittauvuus voi vaihdella paljonkin ja silloin kolmen vuorokauden mittausaika ei välttämättä anna riittävää kokonaiskuvaa.

 • Tarkempi tulosanalyysi vaatii testattavalta myös liikuntapäiväkirjan täyttöä ja tarkkaa kirjausta testijaksolta.


Energiatesti


Energiatesti soveltuu jaksamisen ja kuntotason mittaamiseen, ja se voidaan toteuttaa yksittäiselle henkilölle tai isommalle ryhmälle. Testimuoto sopii parhaiten vähän tai kohtalaisesti liikkuville työikäisille. Testi voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa asiakasyrityksen tiloissa - kahden testaajan voimin 10 hengen testaamiseen menee vain 90 min ja testattava saa tuloksensa heti testin jälkeen. Testitulos ilmaistaan Energiaindeksinä, joka kertoo selkeästi tunteina ja minuutteina, kuinka kauan jaksat tehdä töitä, harrastaa tai nauttia vapaa-ajasta. Testi koostuu kolmesta osa-alueesta:

 • hyvinvointikysymykset (stressi)

 • kehon mittaukset (verenpaine, vyötärön ympärys)

 • kuntotestit (aerobinen kunto, lihaskunto, liikkuvuus ja tasapaino)


Jokainen osallistuja saa visuaalisen yksilöraportin tuloksistaan ja työyhteisöille koostetaan ryhmäraportti työyhteisön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä jaksamisesta.


PLUSSAT

 • Raportit ovat helposti ymmärrettäviä ja visuaalisesti selkeitä.

 • Energiaindeksin laskentamalli perustuu laajaan kansainväliseen tiedeaineistoon.

 • Helposti toteutettava testi kattaa eri hyvinvoinnin osa-alueet, ei pelkästään fyysistä suorituskykyä.

 • Ryhmätasoinen raportti tarjoaa arvokasta tietoa koko henkilöstöstä HR:n tai työterveyden käyttöön.


MIINUKSET

 • Stressitason, unen laadun ja elintapojen tulokset perustuvat omaan arvioon, eivät mittaukseen.

 • Kestävyyskunnon mittaus leposyketestillä vaatii tämän ominaisuuden sisältävät Polar-sykemittarit sekä erittäin rauhallisen testitilan ja valmistautumisen testiin. Tämä vuoksi testin toistettavuus voi olla haasteellista.


InBody kehonkoostumusmittaus


Inbody on bioimpedanssimittaukseen perustuva, nopea, helppo ja luotettava tapa tutkia oman kehon koostumus ja aineenvaihduntatila. InBody-mittauksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kunto-ohjelmaa tai ruokavaliota suunniteltaessa.


Testin tuloksista selviää mm. paino, lihasmassa, rasvamassa, rasvaton massa, BMI, rasvaprosentti, perusaineenvaihdunnan kuluttama energiamäärä vuorokaudessa (kcal) sekä sisäelinten ympärillä oleva rasvan määrä. Pari minuuttia kestävä InBody-mittaus voidaan tehdä osana laajempaa kuntotestausta tai itsenäisenä testinä. InBody-mittaukset soveltuvat hyvin esmerkiksi osaksi työhyvinvointipäivien ohjelmaa.


PLUSSAT

 • Tarjoaa kattavan raportin kehonkoostumuksen eri osatekijöistä.

 • Toimii erittäin hyvin painonhallinnan tukena.

 • Tulokset toimivat hyvänä lisänä esimerkiksi harjoitusohjelman tai ruokavalion suunnittelussa.


MIINUKSET

 • Kehon nestetasapainon tila voi vaikuttaa herkästi tulokseen. Tämän vuoksi on syytä tarkkaan noudattaa valmistautumisohjeita.

 • Vaatii testaajalta/tulosten tulkitsijalta laajaa osaamista ja ymmärrystä, jotta tulkinta ei vääristy.

 • Kyse on puhtaasti kehon koostumuksen mittauksesta, eikä testi kerro muista hyvinvoinnin osa-alueista.

 • Kehonkoostumukseen mittaukseen käytettäviä laitteita on useaa eri mallia. Luotettavan tulosten seurannan takaamiseksi tulisi käyttää aina täsmälleen saamaa mittalaitetta.Polkupyöräergometri ja lihaskunto/liikkuvuus


Polkupyöräergometritesti soveltuu hyvin kuntoilijoille ja terveysliikkujille. Testillä arvioidaan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa sykkeen ja polkemisvastusten perusteella. Testi soveltuu erinomaisesti sydämen ja verenkiertoelimistön terveyden ja suorituskyvyn arvioimiseksi. Testitavan soveltuvuus kartoitetaan aina terveyskyselyllä ennen testin suoritusta. Testitulos kerrotaan arviona maksimaalisesta hapenottokyvystä.


Polkupyöräergometritesti täydennetään yleensä lihaskunto- ja liikkuvuustesteillä. Arjen toimintakyvyn kannalta tärkeiden lihasryhmien ja nivelten liikkuvuuden kartoitus auttaa hamottamaan mahdollisia työkykyriskejä. Testien jälkeen suositellaan erillistä palautetilaisuutta, jossa testitulokset käydään läpi sekä kerrotaan liikunnan ja kunnon yhteydestä terveyteen.


PLUSSAT

 • Polkupyöräergometritesti ei kuormita niveliä yhtä paljon kuin kävely tai juoksu, ja soveltuu näin kaikenkuntoisille liikkujille.

 • Antaa luotettavan kuvan kestävyyskunnosta eri tasoisille liikkujille, koska polkeminen on helppoa.

 • Yhdessä testitilaisuudessa voidaan luotettavasti testata useita henkilöä kerrallaan.

 • Testissä on vähän muuttujia, joten toistettavuus on erittäin hyvä.


MIINUKSET

 • Vahvasti fyysien kunnon mittaamiseen tarkoitetut testit eivät kerro hyvinvoinnin muista osa-alueista, kuten palautumisesta tai jaksamisesta.

 • Vaatii testipolkupyörien kuljetuksen tai testauksen toteutuksen erillisessä, siihen tarkoitetussa tilassa.Jos edelleen koet sopivan kuntotestin tai hyvinvointianalyysin valinnan haasteelliseksi, autamme mielellämme. Ota asiantuntijoihimme yhtettä!

30 views0 comments

Yorumlar


bottom of page